OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 28.11.2021 18:54:58 

Zbor sv. Petra a Pavla v Seni

repertoár

 

názov obdobie autor interpret  
         
Adeste fideles vianoce     noty
Agnus Dei       akordy
Aj keby nekvitol fík cez rok M. Tóth Tretí Deň akordy
Aj ty si jeho brat cez rok Janko Manašovský    noty
Aleluja       noty
Alleluja   Gen Verde   noty
Ave verum corpus   W.A. Mozart   noty
Až do konca dní cez rok Miro Jurika   noty
Baránok       noty
Bez Teba cez rok Arnie Roth/Marika Piková Zbor.sv. Petra a Pavla akordy
Blízko je môj Pán pôst     noty
Boh je tak blízko nás advent     akordy
Boh nám z lásky vianoce M. Hagemann sl.preklad K. Emanuel akordy
Budem spievať cez rok M. Tóth Tretí Deň akordy
Cesta kríža pôst     noty
Čo Ti dáme vianoce Marcel Šiškovič   noty
Dávam Ti s láskou obetovanie     akordy
Dávam všetko obetovanie Marc James Rieka života noty
Dnes pieseň hrám cez rok   Rieka života noty
Do tmy na svet vianoce Tim Hughes/ Marian Lipovský Timoty akordy
Doprostred nás Veľká noc R. Adamko   noty
Galilejskí rybári cez rok     akordy
Glória-Jubila te Deo       noty
Golgota pôst     noty
Hľaďte advent Marcel Šiškovič   noty
Hosanna cez rok Carl Tuttle   akordy
Chcem vojsť cez rok L. von Brethorst/J. Kremský   akordy
Chceme spievať pieseň novú cez rok M Wiesnerová/J Rodáková   noty
Chlieb, ktorý sa premieňa obetovanie S. Ziemiaňski   noty
Chráň si svoje malé stádo pre kňaza J.Manašovský   noty
Chválospev Veľká noc Marcel Šiškovič   noty
Ja túžim dnes cez rok     noty
Jak jeleň sv.Ducha     akordy
Jak úžasná pôst Gen Rosso   noty
Je krásne dávať cez rok Marcel Šiškovič   noty
Je stále prítomná cez rok     noty
Je to krv  cez rok     akordy
Ježiš je Kráľ Veľká noc   Komunita Emanuel noty
Ježiš môj cez rok Marika Piková Zbor sv. Petra a Pavla akordy
Ježiš môj cez rok Matt Redman/Jakub Novák Rieka života noty
Ježiš najkrajšie meno cez rok Patrícia Cain   noty
Ježiš spomni na mňa taizé     noty
Ježiš Ty si ma poznal cez rok Mária Wiesnerová   noty
Ježiš žije Veľká noc     noty
K Tebe sa utiekam mariánska Katarína Ošvátová Zbor sv. Jakuba akordy
Každé dieťa mariánska     noty
Každý deň je veľký dar obetovanie upravila D. Babincová   noty
Keď anjel Máriu oslovil advent     noty
Keď Boží syn cez rok Štefánia Samselyová Revival noty
Keď dievča v bielom závoji sobáš   Jerichove Trúby noty
Keď kľačím pred Tebou mariánska     noty
Kňaz     Zbor sv. Jakuba akordy
Kochaj sa v Bohu cez rok     noty
Koľko záhad má obetovanie Marián Milučký   akordy
Králi vianoce S. Grich   noty
Krásny plán advent Marcel Šiškovič   noty
Kristus-Živý chlieb obetovanie Gen Verde   noty
Kríž je znakom spásy pôst     noty
Kto je pre mňa Ježiš cez rok M Juhásová Južania noty
Kto si Ty cez rok   Janais akordy
Láska a kríž cez rok Katarína Ošvátová Zbor sv. Jakuba akordy
Láska Chce Viac sobáš   Continental Singers akordy
Majster môj pôst     noty
Maria Gen-Verde mariánska     noty
Mária krásna láskavá mariánska   Melódia akordy
Mária Matka bolestná mariánska M Juhásová Južania noty
Mária oroduj za nás mariánska     noty
Mária pomôže mariánska     noty
Mária, sťa včera mariánska     akordy
Mária, ty chráň mariánska     akordy
Márnotratný syn pôst M Juhásová Južania noty
Matka sedembolestná mariánska   Zb. sv. Jakuba noty
Moja múdrosť cez rok Taizé   noty
Moja najväčšia láska cez rok     akordy
Mojim povolaním je láska misijná neď. Stanislav Košč   noty
Môj Boh cez rok Paul Ewing   akordy
Môj Ježiš si spásou cez rok Darlene Zschech/Moro Šuster Rieka života noty
Na dreve kríža pôst-obet.     noty
Na slame, na sene vianoce Karol Hatiar   noty
Na svet prišla láska vianoce   Schola Hlučín akordy
Nádej z kríža obetovanie   Zbor sv. Ladislava akordy
Narodil sa Kristus Pán vianoce R. Čaňaky   noty
Narodil sa nám vianoce   Zbor Anna akordy
Náš Pán On je Kráľov Kráľ cez rok Rich Mullins   akordy
Nebeská párty cez rok Erik Stupka   akordy
Nebeský Otče náš obetovanie     noty
Nech dobrý Pán cez rok     akordy
Nepohnem sa cez rok Ľ. Slamková/R. Morgan   noty
Nesieme Pane chlieb a víno obetovanie J. Černý   noty
Nežne zlomený pôst   Rieka života akordy
Noc zázrakov vianoce   Zbor sv. Jakuba akordy
Obeta obetovanie Š. Čamaj zb.sv. Petra a Pavla akordy
Od hriechov pôst     noty
On vstal z mrtvych Veľká noc     noty
Otče Teba chválim cez rok     noty
Pán zastavil sa na brehu cez rok     noty
Pane málo mám rád obetovanie     noty
Pane prijmi ma cez rok Geoff Bullock/Miro Tóth   akordy
Pane som tak rád cez rok     noty
Pane som tak veľmi rád Veľká noc R.Founds/V. Palková Rieka života noty
Pane vždy cez rok Wayne &Cathy Perrin   akordy
Pane zmiluj sa       akordy
Päťdesiat perál mariánska     noty
Pieseň Chvály cez rok Miro Tóth Tretí Deň noty
Pieseň kríža pôst     akordy
Poď cez rok Brian Doerksen   akordy
Pokojne mariánska     akordy
Poslal Boh anjela advent Soeur Sourire   akordy
Posledná večera pôst     noty
Pozri na to dieťa vianoce Marcel Šiškovič   akordy
Prehltnutý cez rok Mária Fedoráková Križiaci noty
Príď sv. Duch sv.Ducha     noty
Príď už, príď Duchu stvoriteľu sv.Ducha Miloš Rejchrt   noty
Prijmi obetovanie   Južania noty
Prijmi Bože obetovanie     noty
Prijmi tieto naše dary obetovanie     akordy
Prijmite moc sv.Ducha Guy Sebastian hymna Sydney 2008 noty
Prišiel na zem pôst     noty
Privítajme Pána cez rok Miro Tóth Tretí deň noty
Pros za nás mariánska     akordy
Prosím premeň ma obetovanie Monika Juhásová Južania noty
Prosíme Ťa Pane  sobáš     akordy
Radujte sa advent Rastislav Adamko   noty
Rásť vianoce     akordy
S láskou Kristovou Veľká noc A.Grant/M.W. Smith/M. Wiesnerová   noty
S rukou v ruke cez rok     akordy
S Tebou  cez rok     noty
S Tebou Pane cez rok     akordy
Skláňame sa cez rok   Continental Singers akordy
Slnko aj mesiac Krista Kráľa     akordy
Som to ja cez rok   Zbor sv. Ladislava akordy
Spievaj Pánovi cez rok Taizé   noty
Srdce chvály cez rok Matt Redman   noty
Sťa prúdy riečok sobáš     akordy
Stále túžim ísť a hlásať cez rok   Tretí deň akordy
Svadobná sobáš Katarína Ošvátová Zbor. Sv. Jakuba akordy
Svätý   Marcel Šiškovič   noty
Svätý       akordy
Svätý Kráľ vianoce     noty
Svet sníva vianoce Marcel Šiškovič   noty
Svetlo sveta cez rok H. Robert hymna Toronto 2002 akordy
Tajomné ticho vianoce     noty
Talbot-Duch nášho Pána sv.Ducha J.M.Talbot   noty
Tam na Golgotskom kríži pôst Milan Dupan   akordy
Tebe patrí chvála cez rok     noty
Tichý Betlem vianoce   Schola Hlučín noty
To je zvláštny chlieb obetovanie     akordy
Toto je telo a toto je krv       akordy
Toto sú dni Eliáša cez rok Robin Mark/Jakub Novák Rieka života noty
Túžim priniesť na oltár obetovanie Matt Redman/R.Čaňaky   akordy
Tvoja láskavosť Pane taizé     noty
Tvoje Telo obetovanie     akordy
Ty ma nešieš sám  cez rok R.Čaňaky   noty
Ty si Pánom mojich dní cez rok Ján Hrubovčák Tretí deň akordy
Ty si Svetlo cez rok   AC BA akordy
Ubi Caritas cez rok Taizé   noty
Vďaka Ježiš cez rok R. Čaňaky   akordy
Vďaka Pane cez rok     akordy
Veľký Pán cez rok     noty
Veni Sancte sv.Ducha Taizé   noty
Veronika pôst     noty
Vesmírom znie Veľká noc Noel &T.Richards   noty
Vládca cez rok R.Morgan,B.Fielding Rieka života noty
Vody nezahasia lásku cez rok Andy Park   noty
Vstal Veľká noc     noty
Vstal zmrtvych Kristus Veľká noc Taizé   noty
Všetko v tebe mám cez rok   FestaBang akordy
Všetky zemské končiny vianoce Marcel Šiškovič   noty
Vyvyšujem Teba Pane cez rok Ota Pikner   noty
Vykupiteľ žije   Mária Víznerová   noty
Vyznanie cez rok   Zbor. Sv. Ladislava akordy
Vznešený cez rok R. Čaňaky   akordy
Vždy je s nami Tá mariánska     noty
Z lásky a pre lásku obetovanie R. Nagy/M. Holík Južania noty
Zázračná noc vianoce americká vianočná/Chalupa   noty
Zázračná noc vianoce Katarína Ošvátová Zbor. Sv. Jakuba akordy
Zázrak chleba obetovanie     noty
Znej pieseň Márii mariánska     noty
Zoskúpení všetci v Jeruzaleme sv.Ducha     noty
Zvelebený Boh obetovanie     noty
Zvelebený Pán cez rok M.Redman, B. Redman Rieka života noty
Zvelebujte Pána cez rok V. Ďurikovič   noty
Zvestovanie anjela Gabriela advent   schola Hlučín noty
Žiť pre lásku cez rok     noty
Žiť s Tebou ísť cez rok     akordy

 


Ak má niektodoplňujúce údaje o autorovi textu,alebo hudby nech to prosím napíše do fóra,alebo  mailu . Ďakujeme.