OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 19.04.2021 11:26:19 

Zbor sv. Petra a Pavla v Seni

FARNOSŤ SEŇA - OZNAMY

Povolenie verejných bohoslužieb od 19.4.2021

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden veriaci na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre účastníkov. Pre naše pomery to predstavuje počet 10 veriacich na bohoslužbu. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode rodičov.

V tomto týždni od 19.4.2021 budem slúžiť len pohrebné a výročné sväté omše, preto účasť na bohoslužbách bude len pre blízku rodinu zosnulého, za ktorého bude obetovaná svätá omša. Každej rodine sa slúženie svätej omše vopred oznámi.  

Naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka, Z dôvodu limitovanej účasti na bohoslužbách sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete.

Vyhláška podrobne určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami;

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa podávanie rúk.

 

 


Apoštolský list pápeža Františka Patris corde
Apoštolský list s názvom Patris corde S otcovským srdcom, ktorý Svätý Otec František
napísal v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa. Rok trvá od 9. decembra 2020 do 8. decembra 2021, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna
univerzálnej Cirkvi. Počas roka môžeme získať úplné odpustky. Schému kedy a za akých
podmienok znázorňuje nasledujúci plagát.